Znalosť priemyslu

Použitie aktívneho uhliaAktivovaný uhlík má katalytické vlastnosti a adsorpčné vlastnosti, nerozpúšťa sa vo vode a iných rozpúšťadlách, ale aj fyzikálno-chemickú stabilitu, okrem aktívneho uhlia pri vysokej teplote s ozónom, kontaktom s kyslíkom, dichrómanom, chlórom a inou silnou okysličovacou reakciou. skutočné použitie požiadaviek na podmienky je veľmi stabilné, pretože aktívne uhlie má vlastnosti adsorbentu, takže používanie aktívneho uhlia sa stáva veľmi rozsiahlou.

Podľa adsorpčných charakteristík aktívneho uhlia sa aktívne uhlie používa hlavne na odstraňovanie znečisťujúcich látok vo vode, odfarbenie, filtráciu a čistenie plynov a kvapalín, ale aj na čistenie vzduchu, spätné získavanie odpadových plynov, zotavenie drahých kovov a zjemnenie.