Novinky

Vývoj a použitie aktívneho uhliaAktívne uhlie je druh malých uhlíkových granúl s veľkým povrchom a drobnejšími dierami nazývanými kapiláry. Tieto kapiláry majú silnú adsorpčnú schopnosť a môžu byť v plnom kontakte so vzdušnou nečistotou kvôli veľkej povrchovej ploche. Je to čistiaci účinok aktívneho uhlia.
Mnoho ľudí má z pamäti SARS novú pamäť na aktívne uhlie. Ako druh medzinárodne uznávaného vysoko adsorpčného materiálu bol v období svetovej vojny použitý aktívny uhlík na plynovú masku. A teraz je to nová myšlienka, že aktívne uhlie používané na čistenie automobilov a interiérov.
Aktívne uhlie je druh uhlíkatého materiálu lacunaris s veľkým povrchom kvôli neprimitívnej štruktúre medzery, takže má silnú adsorpčnú kapacitu a veľmi ľahko sa dotýka jedovatého a škodlivého plynu. Ak chcete dosiahnuť túto požiadavku, musí byť veľmi prísna pre výber, spracovanie a poskytovanie materiálov. Technické aspekty tvaru aktívneho uhlíka nie je možné vyriešiť celú dobu, takže aplikácia vreciek na odstraňovanie pachov prekoná nedostatky práškového a zrnitého uhlíkového uhlíka, ktoré sa ľahko rozptyľujú, ľahko znečisťujú a ťažko sa zachovajú.