Poznatkov

Aktívne uhlie používané v priemyselných odpadových vôdRýchly rozvoj priemyslu má za následok veľké množstvo odpadových vôd a efektívne spracovanie a recykláciu týchto odpadových vôd získal čoraz viac pozornosti.

Priemyselná odpadová voda je predovšetkým z tlače a farbenie, rafinácie ropy, petrochémie, farmaceutický priemysel a iné odvetvia, zloženie je veľmi komplexný, tak liečebné metódy sa budú líšiť podľa toho.

V procese spracovania odpadových vôd aktívne uhlie sa používa hlavne ako vločkovanie Savom, adsorbér organických látok, ktoré je ťažké degradovať alebo toxické pre mikroorganizmy. Aktívneho uhlia prášku je väčšinou používajú, pridaním primeraného množstva ofpowdered aktívneho uhlia na odstránenie pachu a decolorizing, je veľmi efektívny v prvom kroku čistenia odpadovej vody.

Uhlie založené granulované aktívne uhliemá rovnaký účinok s práškového aktívneho uhlia, ale granulované aktívne uhlie je ľahké byť re-aktivovaný, takže je vhodný pre ľahké znečistených odpadových vôd; kým práškového aktívneho uhlia je ťažké získať späť, tak to je široko používaný v silne znečistených odpadových vôd.