Novinky

Aktivovaný uhlík ako čistiaci prostriedok pre astronautov z Shenzhou 7Fu Lan, bývalý riaditeľ a dizajnér systému kontroly životného prostredia a systému podpory života spoločnosti Shenzhou 7 Spaceship, uviedol v rozhovore pre agentúru Xinhua News Agency: Systém na zber moču, ktorý sa rovná systému zberu prachu, bol prijatý, keď kozmonautéri pracovali v priestore. K dispozícii boli dva plastové hadice oddelene zamerané na orgány astronautov na vylučovanie. Keď to fungovalo, systém zozbieral exkréty prostredníctvom inšpirácie, potom sa kvapalina a tuhá látka zachránili jednotlivo. Aby sa zabránilo znečisteniu zápachu, môžu mať plastové hadice dobrý tesniaci účinok. Medzitým sa aktívne uhlie pridáva do systému ako dezodoračný adsorbent.